Home


Welkom op de site van Stichting Nijhof Mens en Dier!!

 

Op 17 maart 2006 overleed in het ziekenhuis te Hoofddorp Marycke Nyhoff. Zij was toen 74 jaar oud, geboren in 1931 in Indonesië, Soerabaja.
Zij woonde tot aan haar laatste ziekenhuisopname in Heemstede in een eengezinswoning die helemaal in het teken stond van haar vroegere werkzaamheden als “kleuterjuf” en van een verleden waaruit vele antiquiteiten, fotoboeken en memorabele zaken in haar woning bewaard zijn gebleven.
De inhoud van vele kasten en kastjes herinnerden aan vroegere tijden en aan haar actieve leven met kleine kinderen in “andere tijden”. Met talloze vormen van speelgoed en allerlei soorten vouw- en tekenpapiertjes, potloden en puntenslijpers en andere “kleuterschooldingen” zou het een paradijsje zijn geweest voor kinderen “van vroeger”.
Jammer genoeg is het meeste verloren gegaan, evenals de oude fotoboeken van vooral Haarlem en omgeving waarvoor uiteindelijk geen belangstelling meer bestond.

 

De laatste jaren was Marycke aan huis gekluisterd door een longziekte die haar uiteindelijk ook fataal zou worden.  In haar laatste jaren had ze niet het geluk bijgestaan te worden door familie, zij had ook nooit een man gehad en eveneens geen kinderen.
De mensen die haar in haar laatste levensjaren nabij stonden werden door haar gekoesterd, maar de vele uren alleen werden voor een groot deel doorgebracht voor de televisie. En dan waren programma’s over natuur en meer in het bijzonder het dierenleven veruit favoriet.

 

De dieren hebben haar hart gestolen, reden ook waarom haar vermogen dat is ontstaan uit een spaarzaam, soms zelf armoedig ogend, leven bij haar overlijden grotendeels ingebracht is in een Stichting, toen genaamd Stichting Nijhof Dierenfonds, met als formele doelstelling “het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen”. Haar bedoeling was dat dit aan diergerelateerde instellingen zou gebeuren.
Op 1 juli 2008 heeft het bestuur van de stichting de naam gewijzigd in Stichting Nijhof Mens en Dier, omdat die meer recht deed aan de feitelijke doelstelling, namelijk het ondersteunen van instellingen die zich bezig houden met dieren in relatie tot mensen. Denk hierbij aan ondersteuning door dieren (hulphonden, paardrijden voor gehandicapten, etc.), werkdieren (paarden, ezels, vooral ook in het buitenland) en dierenopvang van allerlei aard.
Overigens kan het bestuur ook besluiten andere doelen te ondersteunen waarvan het maatschappelijk nut in het licht van de intenties van Marycke Nyhof hoog wordt geacht.

 

De stichting zal haar activiteiten voortzetten zolang het beschikbare vermogen dat mogelijk maakt. De Stichting treedt niet uitdrukkelijk naar buiten maar geeft ondersteuning op basis van zelf geconstateerde behoeftes of op basis van ontvangen aanvragen

 

Indien u de Stichting wilt steunen verwijzen wij u graag naar de “contactpagina”. Daar staan de gegevens van de Stichting en haar bankrekening. Denkt u eraan indien u een bepaald project van de Stichting te willen steunen dat bij uw donatie te vermelden? Hartelijk dank!